Hoe werkt Bewegen Op Verwijzing?

De deelnemer gaat met een verwijsbrief van de huisarts naar de coach voor een intakegesprek waarna een individueel bewegingsprogramma wordt opgemaakt.

Met een verwijsbrief van de huisarts heeft de deelnemer gedurende 2 kalenderjaren recht op 84 punten (in elk kalenderjaar 84 punten) voor begeleiding door een bewegen op verwijzing-coach. Deze 84 punten geven de deelnemer recht op 7u individuele begeleiding of 21 uur groepsbegeleiding. Wanneer de deelnemer op consultatie gaat bij de coach gaan er punten af.

Volgt de deelnemer individuele begeleiding bij de coach? Dan gaan er 3 punten per kwartier begeleiding af.
Volgt de deelnemer groepsbegeleiding? Dan wordt er 1 punt per kwartier afgehouden.
Het is mogelijk om te wisselen van groepsbegeleiding naar individuele begeleiding en omgekeerd (zie schema).

Als de jaarlijkse punten op zijn, heeft de deelnemer vanaf het volgende kalenderjaar opnieuw recht op 84 punten.

top